Vrijwilligerstaken

Om de instapstage en de clubkampioenschappen tot een succes te brengen hebben we de hulp nodig van ouders. In de ledenvergadering van 2018 en 2019 is er besloten om ouders te verplichten twee vrijwilligerstaken per kind uit te voeren gedurende het judoseizoen (afgezien van het matten leggen). U kunt aangeven op het aanmeldformulier wat uw voorkeurtaken zijn. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden maar zoals u begrijpt moet iedere taak ingevuld zijn. Mocht u geen voorkeur hebben opgegeven dan plannen we u in waar nodig. We zullen altijd kijken naar een evenredige verdeling. Hieronder een korte beschrijving van de vrijwilligerstaak. 

Mattenleggers

Omdat we een hele grote mat neer gaan leggen met daarin 3 wedstrijdmatten voor de instapstage en 2 wedstrijdmatten voor de clubkampioenschappen, hebben we mattenleggers nodig zodat de mat op tijd klaar ligt.

Bandenknoper (3personen)

Per wedstrijdmat is er één bandenknoper. Deze helpt de kinderen met het omknopen van de juiste kleur wedstrijdband (wit of rood). Deze kleuren hebben niets met het niveau te maken deze zijn voor de scheidsrechter zodat hij uit elkaar kan houden bij welke judoka de punten horen. De wedstrijdbanden hoeven niet op de officiële manier geknoopt te worden, zij gaan namelijk over de “echte” judoband heen.

Tijdwaarnemers (6personen)

Er zijn per wedstrijdmat 2 tijdwaarnemers nodig. Een tijdwaarnemer houdt de speeltijd tijdens de wedstrijd bij middels een stopwatch.  De ander houdt de puntentelling bij op het scorebord op aanwijzigingen van de scheidsrechter. De tekens van de scheidsrechter liggen klaar op de wedstrijdtafel met de betekenis daarvan. Op de dag zelf krijgt u nog uitleg over deze taak.

Weger(1persoon)

Bij de eerste wedstrijd van de instapstage wordt iedere judoka gewogen op dezelfde weegschaal om de wedstrijdgroepjes zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De instructie is 15min voor aanvang van de eerste wedstrijd en duurt totdat de laatste wedstrijdgroep is gestart met hun wedstrijden.

Zonder u kunnen we het niet tot een geslaagd seizoen laten komen, we rekenen op uw hulp!

Aanmeldformulier vrijwilligerstaken

    Taken tijdens instapstage

  • Taken tijdens clubkampioenschappen

 

Verification